در این بخش می خواهیم  فرصت درآمدزایی ای که از همکاری با شرکت نیک پوشان رادین حاصل می شود را با هم مرور کنیم. به صورت خلاصه پلن شرکت ما به شرح زیر است:
1-مبلغ واجدالشرایط برای دریافت پورسانت و پاداش های شرکت تنها 10هزار تومان است.
2-سود فروش شما تا سقف 100 درصد میزان مبلغی است که بابت خرید اون کالا می پردازید.
3-شما از میزان خرید کسانی که به واسطه شما مستقیما یا غیر مستقیم از سایت رادین خرید می کنند بین 3 تا 26 درصد از مبلغ پرداختیشون به شرکت، درآمد تیم سازی خواهید داشت.
4-شرکت از مبلغ دریافتی که کاربرانش به آن پرداخت کردند که فروش موثر نامیده می شود طبق آیین نامه تا سقف 40 درصد را می تواند به عنوان پورسانت (مستقیم و حمایتی) به کاربرانش بپردازد.
5-توجه داشته باید که در قسمت پورسانت حجمی، هر شخص که دارای 3 شاخه جدا شده به بالا باشد حداقل حجم فروش گروه شخصی برای وی در نظر گرفته نخواهد شد.یعنی شما تا زمانی که 3 شاخه جداشونده ندارید، باید فروش شخصی خودتان و سایر شاخه ها طبق نکته شماره 2 باشد که از شاخه های جداشونده خودتان، واجد الشرایط پورسانت گرفتن بشوید.
intro
terms

تعریف اصطلاحات

 • شریک تجاری واجد صلاحیت (Qualified Partner ): به فردی گفته می شود که ماهیانه مقدار 10000 تومان از محصولات شرکت را به فروش برساند تا صلاحیت دریافت کلیه پورسانت و پاداش ها را داشته باشد.
 • ارزش فروش CV هر کالا دارای یک ارزش فروش می باشد که ملاک دریافت پورسانت در طرح سوددهی می باشد. (تمامی پورسانت ها از ارزش فروش پرداخت خواهد شد )
 • امتیاز PV برابر است با شاخص محاسبه تخفیف اولیه روی فاکتور
 • امتیاز فروش شخصی برابر است با امتیاز شخصی که توسط شریک تجاری شخصا در طول یک ماه کاری فروخته شده است . هر 1000 تومان ارزش فروش معادل 1 امتیاز است
 • گروه فروش شخصی مستقل ( Personal Group) میزان فروش تمامی همکاران شریک تجاری در تیم فروشش به جز گروههای فروش جدا شده.
 • گروه فروش جدا شده ( Break Out Group) به گروه فروشی گفته می شود که امتیاز کل آن بالاتر از 64000 امتیاز باشد که در این وضعیت یک نسل فروش را تشکیل می دهد و مجموعه فروش او از نسل بالای خود جدا شده و در نسل دوم شریک بالاتر از خود قرار می گیرند. هریک از شرکای مستقل فروش متناسب با رده سازمانی تا حداکثر 4 سطح از حجم فروش سازمانش را پورسانت دریافت می نماید.
 • رتبه (Rank ) هر شریک تجاری نسبت به امتیازات کالایی فروخته شده در سازمان فروش خود حائز رتبه ای می گردد که این رتبه به صورت عددی به شکل درصد و رتبه بیان می گردد و تعیین کننده میزان درآمد شخص است، مشخصات کامل رتبه ها در ادامه توضیح داده می شود.
 • میزان سطوح پرداخت پورسانت با توجه به آیین نامه اجرایی بازاریابی شبکه ای کلیه اجزای پلن تا 7 سطح پورسانت دهی تعریف شده است . لذا بنا بر هر بخش پلن چنانچه عددی کمتر از 7 را مشاهده کردید یعنی اون قسمت کمتر از 7 است .

کلیه پورسانت ها و پاداش ها در این طرح درآمد زایی تا سقف %40 از فروش شرکت طراحی شده است

طرح درآمد زایی نیک پوشان رادین Hybrid Of Stair Step Breakaway می باشد . هدف طراحی پلنی با عدم ایجاد انباشته سازی کالا و همچنین دارای پتانسیل درآمدی فوق العاده برای شرکای تجاری در قالب بازاریابان شرکت می باشد مشروح آن به صورت زیر خدمت تقدیم می گردد

تخفیف اولیه روی فاکتور

به میزان 2 درصد از امتیاز کالایی (PV ) در فاکتور هر خریدار تخفیف کالایی در نظر گرفته شده است . مثال کالایی قیمت آن 100 هزار تومان و امتیاز کالایی (PV ) 100 است ، میزان 2 درصد از قیمت آن کالا در زمان خرید آن کالا شامل تخفیف می گردد که در فاکتور اعمال می شود

پورسانت حجم گروهی

هر بازاریاب اختلاف درصد جدول زیر را که بر حسب حجم فروش گروهیCV وی می باشد، با بازاریابان زیر مجموعه خود دریافت می کند

نکته اول

طبق قوانین سطوح پرداخت تا حداکثر 7 سطح است .

نکته دوم

چنانچه بازاریابی با همکار خود از رتبه رادیوم و پلاتینیوم به بالا هم دسته گردد و حجم فروشی شخصی خودش با سایر تیم هایش به اندازه 25 درصد حجم فروش شاخه بزرگترش باشد معادل با 2 درصد از حجم فروش شاخه هم دسته را پورسانت خواهد گرفت مثال علی 3 تا شاخه دارد

شاخه اکبر معادل 35000 امتیاز

شاخه محمود معادل 10000 امتیاز

شاخه اصغر معادل 5000 امتیاز

چون اکبر با علی هم رتبه ( هر دو Platinum ) هستند و علی حجم فروش خودش با سایر شاخه هاش که محمود و اصغر هستند از 25 درصد حجم فروش اکبر بیشتر است ( 25 درصد میشه 8750 امتیاز و حجم فروش سایر شاخه های علی میشه 15000 امتیاز ، علی از شاخه اکبر 2 درصد پورسانت میگیرد )

پورسانت حجم گروهی

هر بازاریاب اختلاف درصد جدول زیر را که بر حسب حجم فروش گروهیCV وی می باشد، با بازاریابان زیر مجموعه خود دریافت می کند

نکته 1

فردی که دارای رتبه Sapphire شده است یعنی یک رتبه Ruby در سطح یک خود دارد از 1 سطح در پلن چند سطحی راهبران پورسانت میگیرد و کسی که دارای رتبه Emerald شده است یعنی دو رتبه Ruby در سطح یک خود دارد از 2 سطح در پلن چند سطحی راهبران پورسانت میگیرد و کسی که دارای رتبه Tourmaline شده است یعنی سه رتبه Ruby در سطح یک خود دارد از 4 سطح در پلن چند سطحی راهبران پورسانت میگیرد

نکته 2

برای واجد صلاحیت شدن این پورسانت هر فرد می بایست یکی از شروط زیر راعایت کرده باشد :

 1. حداقل 24000 امتیاز در گروه شخصی خود داشته باشد.
 2. دارای 3 شاخه 7000 امتیازی بجز شاخه جدا شونده داشته باشد
 3. دارای 4 شاخه 5000 امتیازی بجز شاخه جدا شونده داشته باشد
 4. دارای 5 شاخه 4000 امتیازی بجز شاخه جدا شونده داشته باشد
 5. دارای 6 شاخه 3000 امتیازی بجز شاخه جدا شونده داشته باشد
 6. دارای 7 شاخه 2000 امتیازی بجز شاخه جدا شونده داشته باشد
 7. دارای 8 شاخه 1500 امتیازی بجز شاخه جدا شونده داشته باشد

در صورتیکه فردی کمتر از شرایط بالا را داشته باشد از قانون هم دسته تبعیت کرده و چنانچه فروش شخصی وی با سایر شاخه های جدا نشده معادل 25 درصد حجم فروش شاخه جدا شده باشد از شاخه جدا شده یعنی Ruby شده معادل با 2 درصد تا یک سطح روبی دریافت می کند

نکته 3

دریافت این پورسانت تا جایی پرداخت می شود که یک شخص هم رده وجود داشته باشد. از آن به بعد پرداخت نخواهد شد و تا شخص هم رده پورسانت از مجموع فروش جدا نشده پرداخت خواهد شد

نکته 4

این پورسانت حداکثر تا 4 لایه پرداخت خواهد شد

نکته5

کلیه پورسانت های بازاریابان حداکثر تا روز هفتم ماه بعد محاسبه و واریز می گردد

پاداش حمایت

برای جلوگیری از اجحاف حقوق بازاریابان این بخش از پورسانت های پرداخت نشده استخراج می گردد و تا زمانی فعال خواهد بود که پورسانت پرداخت نشده در پلن وجود داشته باشد و در صورتیکه با گسترش و توسعه شبکه فروش پورسانت پرداخت نشده ایی وجود نداشت قطع می گردد

نکته

در صورتیکه فردی یک Ruby کامل به بالا داشته باشد و سایر شاخه هایی که روبی نشدند شامل یکی از رده های 1 تا 5 بودند به مقدار 50 % سهام تخصیص داده شده به هر یک از چیدمان ها به تعداد سهم وی اضافه می گردد . کسی که یک Ruby دارد ولی حجم فروش سایر شاخه هاش به (24000 امتیاز ) نرسیده است در صورت داشتن هر یک از شرایط 1 تا 5 به جز شاخه جدا شده معادل 10 سهم دریافت می کند.

پاداش ارتقا

به منظور ایجاد انگیزه و ارتقا رتبه های کاری توسط شرکای تجاری ، در صورتیکه هر یک از شرکای تجاری در یک بازه 6 ماهه بتوانند هر یک از رده های زیر را ایجاد کنند و رده خودشان را ارتقا ببخشند در مراسم مخصوص از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد برای هر رده فقط یکبار جایزه در نظر گرفته شده است.

نکته

در صورتیکه فردی در یک بازه 6 ماه بتواند چند رده ارتقا پیدا کند . همه جوایز سایر رده های قبلی را نیز دریافت خواهد کرد

معادل 10 درصد از فروش CV 3 رتبه برتر خرده فروشی به نسبت 50 درصد آن به نفر اول ، 30 درصد به نفر دوم و 20 درصد به نفر سوم پاداش داده می شود