اطلاعیه ها
1394/12/20 08:20

1394/12/20 | اطلاعیه شماره 12 : تشکیل جلسات شورای راهبری شرکت و شرایط حضور در آن در سال 95

1394/12/20 | اطلاعیه شماره 12 : تشکیل جلسات شورای راهبری شرکت و شرایط حضور در آن در سال 95
برگزاری جلسات شورای راهبری با حضور مشاوران ارشد شرکت رادین، یکی از بایدها و ضرورتهای لازم جهت توسعه شرکت و مشارکت حداکثری مشاوران فعال در تصمیم سازیهای کلان برای شرکت است. این مهم در سال 94 نیز انجام گردیده است، اما با توجه به رشد و توسعه شرکت و ضرورت بهره گیری بیشتر از خرد جمعی، این جلسات در سال جدید با شرایط ذیل تشکیل خواهد شد.

الف) جلسات حداکثر هر دو ماه یکبار تشکیل خواهد شد.

ب) مصوبات جلسات بعد از تایید مدیر عامل، طبق زمان بندی مشخص شده انجام خواهد شد.

ج) متناسب با نوع جلسه و موضوعات آن، مشاوران و کارشناسانی در حوزه های مختلف جهت بهره گیری از ایده و توانمندی آنها به جلسه دعوت خواهند شد. این افراد می توانند از مشاوران و بازاریابان موجود در مجموعه رادین در سطوح مختلف فعالیت باشند و یا اینکه خارج از شرکت باشند، البته به شرطی که ایده آنها مفید، کاربردی و باعث توسعه شرکت گردد.

د) شرایط حضور و دعوت مشاوران به جلسه شامل موراد ذیل است:
سلامت کاری مشاور و فعالیت سالم و پایدار و هدفمند مشاور در راستای قوانین شرکت و قوانین کمیته نظارت
رسیدن به حد نصاب مشخصی از فروش متناسب با جایگاه مشاور بدون لحاظ سلسله مراتب و زمان فعالیت آنها در شرکت

و) به دلیل تغییر شرایط مشاوران در زمان کار، تعهدی برای حضوری دایمی افراد در جلسات حضور ندارد و شاخصهای بیان شده تنها شاخص شناسایی مشاوران ارشد و حضور آنها در جلسات راهبری شرکت است.

ه) این شرایط بر مبنای سیاست شایسته سالاری و حرکت سالم و هوشمند تدوین گردیده است و عرصه برای رشد و فعالیت بازاریابان در سطوح مختلف فراهم است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :