اطلاعیه ها
1396/01/31 09:12

اطلاعیه شماره 28 :پرداخت پاداش مشارکت به مشاوران فعال

اطلاعیه شماره 28 :پرداخت پاداش مشارکت به مشاوران فعال


مشاوران و شرکای تجاری رادین سلام

یکی از سیاستهای حمایتی شرکت از مشاوران و شرکای تجاری فعال خود این است که شرکت تا حد امکان از مشاوران خود حمایت نماید و پرداختهایی در قالب پاداش مشارکت به رادینیهای فعال داشته باشد. این پرداخت در برخی موارد می تواند درصدی از کل فروش شرکت باشد و می تواند باقیمانده پورسانت پرداخت نشده شرکت باشد. (این پورسانت پرداخت نشده متعلق به شرکت است، اما در راستای حمایت از افراد حایز شرایط، با سیاست حمایتی شرکت می تواند تا سقف 40 درصد به مشاوران پرداخت گردد.)

شرایط دریافت پاداش مشارکت:

  • در این طرح، مبنای دریافت امتیاز داشتن خرید 500 هزارتومان (500 امتیاز) می باشد.
  • شرط دریافت امتیاز، داشتن حداقل دو دست می باشد
  • فروش شخصی فرد یک دست محسوب می گردد
  • اگر فردی دارای دو دست 500 امتیازی (500 هزار تومان خرید) باشد، دارای یک امتیاز در پاداش مشارکت خواهد بود. داشتن 3 دست 500 امتیازی، 3 امتیاز و داشتن 4 دست 500 امتیازی 7 امتیاز و داشتن 5 دست 500 امتیازی 10 امتیاز در پاداش مشارکت خواهد بود.
  • تکرار هر کدام از دستها امتیاز را دوبرابر خواهد نمود. یعنی دو دست 1000 امتیازی باعث می شود تا امتیاز فرد 2 گردد و سه دست 1000 امتیازی باعث می شود تا امتیاز فرد 6 گردد و چهار دست 1000 امتیازی باعث می شود تا امتیاز فرد 14 گردد و پنج دست 1000 امتیازی باعث می شود تا امتیاز فرد 20 گردد. این ضریب رشد با همین منوال ادامه خواهد یافت.
  • این مبلغ در پورسانت افراد لحاظ و همراه آن پرداخت خواهد شد.
  • این سیاست موقتی و در راستای حمایت از توسعه فروش سازمان است و تا سقف 40 درصد از کل فروش ادامه خواد یافت.

       اوج بگیر.........

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :