اطلاعیه ها
1395/12/22 13:47

اطلاعیه شماره 26: پاداش شرکت به خرده فروشان برتر اسفند و فروردین

اطلاعیه شماره 26: پاداش شرکت به خرده فروشان برتر اسفند و فروردین
مشاوران و شرکای تجاری رادین سلام،
یکی از سیاستهای حمایتی شرکت از خرده فروشان که در اطلاعیه شماره 17 نیز بیان گردیده است، حمایت از خرده فروشان برتر است که درصدی از فروش آنها در ماه به خود آنها اختصاص یابد که مبسوط آن در اطلاعیه مذکور ذکر گردیده است. با توجه به نزدیکی سال جدید و کمک به توسعه فروش و سازمان فروش مشاوران رادین، شرکت بر آن شده است که برای اسفند و فروردین ماه (انحصارا) خدمات ویژه ای ارایه نماید که در ذیل بیان گردیده است.
- این اطلاعیه تنها مشمول خرده فروشان اسفند 95 و فروردین 96 می گردد و ماه های دیگر طبق روال اطلاعیه شماره 17 انجام خواهد شد.
- خرده فروشان برتر اسفند و فروردین، معادل 10 درصد کل فروش خودشان (کل فروش همه آنها) به آنها پاداش نقدی پرداخت خواهد شد. بدین معنا که خرده فروشان برتر، مجموع فروششان محاسبه خواهد شد و 10 درصد کل آن بین خود خرده فروشان برتر به ترتیب میزان فروششان تقسیم خواهد شد. هر فرد میزان خرده فروشیش بیشتر باشد، درصد دریافت آن نیز از کل حجم فروش افزایش خواهد یافت.
نکته مهم:
شرط دریافت خرده فروشی، داشتن حداقل 2 میلیون و پانصد هزار تومان فروش شخصی در دو ماه اسفند و فروردین است. یعنی مجموع خرده فروشی فرد در 2 ماه بیش از عدد مذکور باشد.
اوج بگیر.....

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :