اطلاعیه ها
1395/02/15 06:52

اطلاعیه شماره 17: پاداشهای شرکت به خرده فروشان برتر هر ماه

اطلاعیه شماره 17: پاداشهای شرکت به خرده فروشان برتر هر ماه

مشاوران محترم رادین،
یکی از سیاستهای شرکت در برنامه های خود در کنار حمایت از شبکه سازی و توسعه سازمان و قدردانی از فعالیتهای پایدار و بلند مدت که در اطلاعیه شماره 16 بیان گردید، حمایت مادی از خرده فروشان برتر ماه است که ضمن قدردانی از زحمات آنها، بستر توسعه فروش را فراهم آورد. در همین راستا برنامه حمایت شرکت از خرده فروشان برتر به قرار ذیل است:
سه خرده فروش برتر ماه، معادل 10 درصد کل فروش خودشان (کل فروش هر سه نفر) به آنها پاداش نقدی پرداخت خواهد شد. بدین معنا که سه خرده فروش برتر، مجموع فروششان محاسبه و 10 درصد کل آن بین سه نفر اول به ترتیب نفر اول 50 درصد، نفر دوم 30 درصد و نفر سوم 20 درصد تقسیم خواهد شد.
نکات مهم:
شرط دریافت پاداش خرده فروشی، داشتن حداقل فروش 2 میلیون تومان در ماه است.
اسامی افراد در سایت بیان و از آنها تقدیر خواهد شد.
در صورتی که افراد حائز شرایط، کمتر از 3 نفر باشند، این روش برای بقیه محاسبه خواهد شد و درصد آن، بین افراد حایز شرایط تقسیم خواهد شد.


شرکت رادین

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :