اطلاعیه ها
1395/02/15 06:17

اطلاعیه شماره 16 : سیاستهای حمایتی و تشویقی سال 95 شرکت

اطلاعیه شماره  16 : سیاستهای حمایتی و تشویقی سال 95 شرکت
مشاوران عزیز رادین، سلام؛
یکی از اقدامات موثر در توسعه فعالیتهای بازاریابی شبکه ای سالم، تدوین سیاستهای کاری درست و هوشمند، بلند مدت و پایدار و در عین حال برخوردار از راهبرد برنده برنده است که بتواند در هم افزایی، باعث رشد مجموعه گردد. در همین راستا شرکت بر آن شده است تا سیاستهای تشویقی خود را بر اساس راهبردهای ذیل تدوین نماید.
راهبردهای کلی حمایتها:
این برنامه برای سال 95 و در افق 3 ماه تدوین گردیده است. دلیل آن این است تا مشاوران رادین بدانند که فعالیت آنها در طول 3 ماه رصد خواهد شد و شرط برخورداری آنها از این حمایتها، میانگین فعالیتهای آنها در طول 3 ماه و 6 ماه و 9 ماه و 1 سال است. اگر مشاوری در یک ماه به دلیل بروز برخی مشکلات امکان دستیابی به آن شرایط را نداشت، در 2 ماه دیگر توان و فرصت جبران آن را دارد.
شرط دستیابی به شرایط در برنامه های 3 ماهه این است که دو ماه از شرایط مذکور را برخوردار باشد. این دو ماه لازم نیست که پشت سر هم باشند و میتوانند غیر منظم باشند.
خدمات هزینه ای ارائه شده بوسیله شرکت در قالب حداقل در نظر گرفته شده است و متناسب با رشد مجموعه ارتقا خواهد یافت. بدین معنا که گواهی نامه، بچ سینه و تندیس به شکل ثابت ارائه خواهد شد اما بسته هدیه ویژه و تورهای گردشگری شرکت قطعاً با افزایش فروش شرکت، دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد.
بازه شروع طرح از ابتدای اردیبشهت 95  و انتهای آن، آخر فروردین 96 خواهد بود.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :

برچسب ها :